LETA GULD
  Hitta Guld...
 LETA GULD

LetaGuld i sverige idag ?? hur går det till och vilka förutsättningar och olika sätt finns det  att hitta guld.....det kan ni läsa om här...guld vaskning mm. Missa inte heller "Big Daddy"nertill på sidan...
-Då har ni chansen och hitta guld här och nu....*ler*(men seriöst!!)
Guld är en mycket sällsynt metall, faktiskt en av de mest sällsynta i världen. I jordskorpan finns i genomsnitt bara ca 0,004 gram per ton. Trots det kan man inte stå var som helst på jorden och påstå, att där finns det guld. Det ligger istället samlat på olika platser där guldhalten är betydligt mycket högre än genomsnittet. Man tror att jordens inre innehåller långt mycket mer guld än själva skorpan.

 

Malm i Sverige Sverige har lång tradition vad det gäller gruvbrytning och metallutvinning, ända sedan medeltiden. Silver från Sala och koppar från Falun betydde mycket för att bekosta stormaktstidens krig, och i modernare tid har utvinning av järn och andra metaller varit en av grunderna för Sveriges industriella utveckling och ekonomiska välfärd. Några av landets malmförekomster, såsom Kiruna, Aitik, Boliden, Laisvall och Falun, är välkända och betydelsefulla även i ett internationellt perspektiv. Även om många gruvor lades ner under 1960- och 70-talen är malmproduktionen från de gruvor som återstår idag jämförbar eller större. Sverige är Europas största producent av järn och en betydande producent av flera andra metaller, såsom basmetallerna koppar, bly och zink, och ädelmetallerna silver och guld. Dagens höga metallpriser har dessutom inneburit en boom för gruvbrytning och malmprospektering


I världshaven finns mer än vad som finns på land, men ändå utvinner man det inte. Guldhalten i haven är helt enkelt för små för att det ska löna sig.

Den plats på jorden, bortsett från haven, är Witwatersrandområdet i Sydafrika. Där vaskarna man fram guld, som man gjort så långt tillbaka i tiden som år 1885. Här i Skandinavien finns inga större guldfyndigheter, men vi har några små, bland annat i Boliden och Henåsen. I övriga Europa kan man hitta guldfyndigheter, främst i de centrala bergskedjeområdena. Uralbergen är en av de allra största. Andra större guldfyndigheter utanför Europa kan man hitta ibland annat USA, Brasilien och Australien.

Framställning och produktion

Den största delen av guldproduktionen kommer ifrån gruvdrift. En hel del guld kommer också som en biprodukt då man framställer bly, koppar eller silver. Man kan också återvinna guld ur olika legeringar genom att första separera ämnena mekaniskt och sedan smälta ner guldet.

Människan började framställa guld i ett väldigt tidigt skede. När antikens Rom föll på 400-talet hade man redan framställt ca 10 000 ton. Produktionen fortsatte hela tiden och år 1500 producerade man 5 ton guld om året. Produktionen fortsatte att öka, sakta men säkert och år 1700 framställde man 10 ton om året. 100 år senare framställde man 15 ton om året. Därefter tog man ett jättekliv och år 1948 producerade man hela 40 ton om året. Detta efter att man upptäckt stora guldfyndigheter i Kalifornien. Nu kan den siffran verka ganska futtig jämfört med allt vi framställer idag. År 1990 var den totala världsproduktionen av guld uppe i 2089 ton om året. Tiden innan det hade produktionen ökat kraftigt. Sedan är 1980 hade den ökat med smått ofattbara 67%! Detta på grund av stora prisökningar på guld, vilket resulterade i att många fler investerade på guldmarknaden, i hopp om att göra sig en förmögenhet. År 2000 kostade guld 85 kronor per gram, eller 85 000 kronor per kilogram

Malmprospektering - att leta efter malm

 

Gruv- och prospekteringsbolag söker hela tiden efter nya malmtillgångar i jordskorpan. Det första villkoret för att systematiskt kunna leta efter malm är tillgång till geologiska kartor. I Sverige producerar Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), som är en statlig myndighet, kartor över berggrund och jordarter i olika skala. Vidare behövs kunskap och förståelse för hur olika malmer bildas, i vilken geologisk miljö och i vilken typ av bergarter de kan påträffas, något som malmgeologisk forskning kan bidra med.
 
Malmkroppar som går i dagen kan ofta påträffas rätt lätt, genom att de avviker i utseendet från omgivande berggrund, och de flesta sådana malmkroppar har säkerligen redan påträffats under århundradenas gång. Är malmens utgående täckt av morän eller andra lösa avlagringar finns ofta en geokemisk anomali i form av förhöjda halter av olika metaller i omgivande jordarter, vilken kan upptäckas genom systematisk provtagning. I Sverige har ofta inlandsisen fört med sig lösa block från malmen, vilka kan påträffas i moränen, och genom att spåra sådana blocksvansar bakåt mot isrörelseriktningen kan malmens fasta utgående i berget ibland hittas.

 

 Hur ska man då leta guld ??  ja.... sanningen är nog den att ett sätt är nog att skaffa,hyra eller låna någon metalldetektor.....kanske åka ut till något område där det finns/funnits någon gruva.
Gärna med något vattendrag som kan ha passerat malmkroppen.

Vaska eller gräv.
Mer om metalldetektorer och utrustning hittar ni på nätet.-----SE på "bannern" nedanför och få gratis er egen personliga sökmotor!! Det började i USA sedan MSN och goggle börjat ta betalt för så mycket...gå med ni också och berätta för era vänner !!Samtidigt gör vi sökningarna bättre..går ni med nu så är ni bland de första i Sverige!!och det kan ha sina fördelar..

Allaboutlinks.com - Länkkatalog
Länkar till intresanta ämnen....

mustanggt500.page.tl/FordMustang

mercedesbenzamg.page.tl


rollsroyce.page.tl


bolindermunktell.zoomshare.com BM -Svensk Traktorhistoria

fordson.zoomshare.comFordson-Traktorn


jdeere.zoomshare.com/J.D.Traktorer
mferguson.zoomshare.com/vindkraft.zoomshare.com/Vindkraft


karnkraft.page.tlindustri.page.tl


timring.page.tl


etanol.page.tl


reservdel.zoomshare.com


ekonomi.zoomshare.com


minisagverk.kickme.to


lusthus.page.tl


jakttorn.reads.it


stihl.page.tl


bjorkved.page.tl

NordicStar-Ditt Websök

 
  Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free